N i r e   T a i l e r r a  -  I k a s t a r o a k


Tailerrean, astelehen eta asteazkenetan arratsaldeko 17.30etik 19.30era keramika eskolak ematen ditut.

Giro jator eta atseginean hainbat teknika lantzen ditugu, besteak beste, plakak,moldeak, moldatzea. ......

Interesaturik egonez gero, jarri zintezke nirekin harremanetan edo tailerretik etor zintezke.

Mº Angeles Corres -keramika sortzailea eta erabilgarria      C/ San prudencio, 27 - 1go solairua (2 zenbakidun bulegoa) 01005 Vitoria     tlf.: 605729804               

 

Diseño web © Copyright    Eskuekin